CÔNG TY TNHH SX-TM--DV SHIZU TUYỂN DỤNG
Ngày tạo: 21/05/2024 | Lượt xem : 213 |

Công ty TNHH-SX-TM-DV SHIZU cần tuyển dụng các vị trí theo file đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 JD Nhan vien kinh doanh SHiZU 2024.pdf 137.391 KB