CÔNG TY TNHH TSURUMI PUMP VIETNAM TUYỂN DỤNG
Ngày tạo: 26/06/2023 | Lượt xem : 419 |

Công ty TNHH TSURUMI PUMP VIETNAM cần tuyển dụng vị trí Thiết kế và lắp ráp thiết bị điện.

Thông tin tuyển dụng theo file đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thông tin tuyển dụng Tsurumi.pdf 59.19 KB