Công ty TNHH Hoá Chất Chất Hóa Dẻo VINA tuyển dụng nhân viên vận hành cơ khí