CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 27/03/2017 | Lượt xem : 3527 |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

1 .

Kiến thức giáo dục đại cương

31

1.1

Khoa học XH & NV

8

 

 1. Chính trị

6

 

 1. Pháp luật

2

1.2

Ngoại ngữ

12

 

 1. Anh văn 1

<4>

 

 1. Anh văn 2

<4>

 

 1. Anh văn 3

4

1.3

Khoa học tự nhiên

7

 

 1. Nhập môn tin học (Tin học A)

<5>

 

 1. Auto Cad

<2>

1.4

Giáo dục thể chất

2

1.5

Giáo dục Quốc phòng

2

2 .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

129

2.1

Kiến thức cơ sở

41

 

 1. Vẽ  kỹ thuật 1

5

 

 1. Vẽ kỹ thuật 2 + BTL

4

 

 1. Cơ kỹ thuật

5

 

 1. Chi tiết máy

5

 

 1. Dung sai – Kỹ thuật đo

3

 

 1. Vật liệu cơ khí

3

 

 1. Kỹ thuật điện

3

 

 1. An toàn lao động

2

 

 1. Quản trị doanh nghiệp

2

 

 1. Khí nén thủy lực

5

 

 1. MĐ Hàn cơ bản

1

 

 1. MĐ Nguội cơ bản

1

 

 1. MĐ Nguội tháo lắp

1

 

 1. MĐ Điện cơ bản

1

2.2

Kiến thức chung của ngành chính

85

 

 1. Dao cắt

5

 

 1. Máy cắt

5

 

 1. Công nghệ chế tạo máy 1

3

 

 1. Công nghệ chế tạo máy 2

5

 

 1. Thiết kế qui trình gia công cơ

4

 

 1. Đồ gá

4

 

 1. MĐ Nhập nghề cắt gọt kim loại

2

 

 1. MĐ Tiện cơ bản

4

 

 1. MĐ Phay bào cơ bản

4

 

 1. MĐ Tiện nâng cao

4

 

 1. MĐ Phay bào nâng cao

4

 

 1. MĐ Tiện ren tam giác

4

 

 1. MĐ Tiện ren vuông

4

 

 1. MĐ Tiện ren thang

4

 

 1. MĐ Phay sử dụng đầu chia

4

 

 1. MĐ Phay bánh răng

4

 

 1. MĐ Mài phẳng, tròn ngoài

1

 

 1. MĐ CNC

4

 

 1. MĐ EDM

1

 

 1. MĐ TT sản xuất

15

2.3

Tốt nghiệp

3

 

 1. Lý thuyết nghề

1

 

 1. Thực hành nghề

1

 

 1. Chính trị

1

Tổng cộng toàn khóa có 156 tín chỉ (không kể các học phần 1.4 và 1.5