CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 21/03/2017 | Lượt xem : 2973 |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

TÊN HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

1 .

Kiến thức giáo dục đại cương

31

1.1

Khoa học XH & NV

8

 

 1. Chính trị

6

 

 1. Pháp luật

2

1.2

Ngoại ngữ

12

 

 1. Anh văn 1

<4>

 

 1. Anh văn 2

<4>

 

 1. Anh văn 3

4

1.3

Khoa học tự nhiên

9

 

 1. Nhập môn tin học (Tin học A)

<5>

 

 1. Auto Cad

<2>

1.4

Giáo dục thể chất (chứng chỉ - 60 tiết)

2

1.5

Giáo dục Quốc phòng (chứng chỉ - 135 tiết)

2

2 .

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

2.1

Kiến thức cơ sở

58

 

 1. Vẽ  kỹ thuật 1

5

 

 1. Vẽ kỹ thuật 2 + BTL

4

 

 1. Cơ kỹ thuật

5

 

 1. Chi tiết máy

5

 

 1. Thiết bị công nghiệp 1 (máy cắt)

3

 

 1. Thiết bị công nghiệp 2 (máy cắt)

4

 

 1. Dung sai – Kỹ thuật đo

3

 

 1. Vật liệu cơ khí

3

 

 1. Kỹ thuật điện

3

 

 1. Trang bị điện và điện tử

4

 

 1. Khí nén – Thủy lực

5

 

 1. MĐ Kỹ thuật an toàn, vạch dấu và tổng quan về công nghệ sửa chữa máy (Nguội)

3

 

 1. MĐ Hàn

1

 

 1. MĐ Tiện cơ bản

4

 

 1. MĐ Phay bào cơ bản

4

 

 1. MĐ CNC

2

2.2

Kiến thức chung của ngành chính

63

 

 1. Dao cắt

5

 

 1. Công nghệ sửa chữa máy 1

4

 

 1. Công nghệ sửa chữa máy 2

3

 

 1. MĐ BTL Công nghệ sửa chữa máy

3

 

 1. Công nghệ chế tạo máy và đồ gá

6

 

 1. MĐ Công nghệ gia công các chi tiết cần sửa chữa bằng dụng cụ cầm tay

2

 

 1. MĐ TT Điện

3

 

 1. MĐ Công nghệ bảo trì hệ thống điều khiển cơ khí và hệ thống thủy lực, bôi trơn, làm mát

5

 

 1. MĐ Công nghệ sửa chữa chi tiết dạng trục, các loại hộp số

4

 

 1. MĐ Công nghệ sửa chữa bộ truyền đai, càng gạt, dạng bạc, dạng đĩa và khớp nối, mặt trượt

4

 

 1. MĐ Tháo lắp và điều chỉnh máy có độ phức tạp R<10

2

 

 1. MĐ Chuẩn đoán và xử lý hư hỏng của máy

2

 

 1. MĐ EDM + Wire cut CNC

2

 

 1. MĐ Cơ điện tử

4

 

 1. MĐ Thực tập Khí nén – thủy lực

3

 

 1. MĐ Tháo lắp và điều chỉnh máy có độ phức tạp R ≥10

3

 

 1. MĐ TT sản xuất

18

2.3

Tốt nghiệp

3

 

 1. Lý thuyết nghề

1

 

 1. Thực hành nghề

1

 

 1. Chính trị

1

Tổng cộng toàn khóa có 161 tín chỉ (không kể các học phần 1.4 và 1.5)