Cty Nhật Huy Khang tuyển dụng
Ngày tạo: 04/03/2021 | Lượt xem : 2468 |

Cty TNHH Nhật Huy Khang cần tuyển số lượng lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, thông tin trong công văn được đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 tuyển tiện NC.pdf 356.73 KB