CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 02/07/2015 | Lượt xem : 11746 |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TT

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

1

Kiến thức giáo dục đại cương

17

1.1

Khoa học xã hội và nhân văn

6

 

1

Pháp luật

2

 

2

Chính trị (Thi Tốt nghiệp)

4

     1.2

Ngoại ngữ

9

 

3

Anh văn A1

<3>

 

4

Anh văn A2

<3>

 

5

Anh văn A3

3

   1.3

Tin học – Khoa học tự nhiên

2

 

6

Tin học chuyên ngành (Autocad)

<2>

     1.4

Giáo dục thể chất (chứng chỉ)*

(2)

    1.5

Giáo dục quốc phòng (chứng chỉ)*

(3)

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

98

     2.1

Kiến thức cơ sở ngành

43

 

7

Vẽ kỹ thuật 1

6

 

8

Vẽ kỹ thuật 2

3

 

9

Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

2

 

10

Cơ lý thuyết

5

 

11

Sức bền vật liệu

4

 

12

Chi tiết máy

5

 

13

Bài tập lớn Chi tiết máy

3

 

14

Điện kỹ thuật

4

 

15

Dung sai - Thực hành đo

3

 

16

Vật liệu cơ khí và Công nghệ kim loại

4

 

17

Quản trị doanh nghiệp

2

 

18

Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

2

    2.2

Kiến thức ngành

30

 

19

Máy cắt 1

3

 

20

Máy cắt 2

2

 

21

Dao cắt 1

3

 

22

Dao cắt 2

2

 

23

Sửa chữa Thiết bị cơ khí 1

3

 

24

Sửa chữa Thiết bị cơ khí 2

2

 

25

Bài tập lớn Sửa chữa Thiết bị cơ khí

3

 

26

Chế tạo cơ khí 1

2

 

27

Chế tạo cơ khí 2

5

 

28

Tự động hóa với Khí nén và Thủy lực

5

    2.3

Thực hành, thực tập

20

 

29

TT Nguội cơ bản

2

 

30

TT Hàn

1

31

TT Điện

2

32

TT Tiện Phay

4

33

TT CNC

1

34

TT EDM

1

35

TT Khí nén – Thủy Lực

2

36

TT Nguội Sửa Chữa cơ bản

2

37

TT Nguội Sửa Chữa nâng cao

4

38

Tham quan Doanh nghiệp

1

    2.4

Thi tốt nghiệp

5

 

39

Thi tay nghề 2/7

1

 

40

Đồ án tốt nghiệp

4

 Tổng số đơn vị học trình (không kể 5 đơn vị học trình GDTC- GDQP)

115