CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày tạo: 27/03/2017 | Lượt xem : 3852 |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TT

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

1

Kiến thức giáo dục đại cương

17

1.1

Khoa học xã hội và nhân văn

6

 

1

Pháp luật

2

 

2

Chính trị (Thi Tốt nghiệp)

4

     1.2

Ngoại ngữ

9

 

3

Anh văn A1

<3>

 

4

Anh văn A2

<3>

 

5

Anh văn A3

3

   1.3

Tin học – Khoa học tự nhiên

2

 

6

Tin học chuyên ngành (Autocad)

<2>

     1.4

Giáo dục thể chất (chứng chỉ)*

(2)

    1.5

Giáo dục quốc phòng (chứng chỉ)*

(3)

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

96

     2.1

Kiến thức cơ sở ngành

43

 

7

Vẽ kỹ thuật 1

6

 

8

Vẽ kỹ thuật 2

3

 

9

Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

2

 

10

Cơ lý thuyết

5

 

11

Sức bền vật liệu

4

 

12

Chi tiết máy

5

 

13

Bài tập lớn Chi tiết máy

3

 

14

Kỹ thuật điện

4

 

15

Dung sai - Thực hành đo

3

 

16

Vật liệu cơ khí và Công nghệ kim loại

4

 

17

Quản trị doanh nghiệp

2

 

18

Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

2

    2.2

Kiến thức ngành

26

 

19

Máy cắt 1

3

 

20

Máy cắt 2

2

 

21

Dao cắt 1

3

 

22

Dao cắt 2

2

 

23

Công nghệ chế tạo máy 1

5

 

24

Công nghệ chế tạo máy 2

3

 

25

Bài tập lớn Công nghệ chế tạo máy

4

 

26

Đồ gá

4

    2.3

Thực hành, thực tập

22

 

27

TT Nguội cơ bản

1

 

28

TT Nguội Tháo lắp

1

 

29

TT Hàn

1

30

TT Điện             

1

31

TT Khí Nén – Thủy Lực

2

32

TT Tiện Phay 1

4

33

TT Tiện Phay 2

4

34

TT Tiện Phay 3

4

35

TT EDM           

1

36

TT CNC           

2

37

Tham quan Doanh nghiệp

1

    2.4

Thi tốt nghiệp

5

 

38

Thi tay nghề 2/7

1

 

39

Đồ án tốt nghiệp

4

 Tổng số đơn vị học trình (không kể 5 đơn vị học trình GDTC - GDQP)

113