CHUẨN ĐẦU RA
Ngày tạo: 05/01/2018 | Lượt xem : 1214 |

CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG NGHỀ HÀN

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ đạt được các yêu cầu cụ thể như sau:

Kiến thức:

+ Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR).

+ Đọc được các ký hiệu vật liệu hàn.

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, phạm vi ứng dụng và các khuyết tật của mối hàn của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG).

+ Tính toán được chế độ hàn hợp lý.

+ Trình bày và đọc được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;

+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất.

+ Trình bày các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xảy ra.

Kỹ năng:

+ Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa.

 + Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật.

+ Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG).

+ Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG).

+ Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F - 4F), mối hàn giáp mối từ (1G - 4G).

+ Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị trí hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao.

+ Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

+ Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công.

+ Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn.

+ Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động.

Chính trị, đạo đức

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ hàn nói riêng;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp

Để đạt được những chuẩn đầu ra nêu trên khi ra trường, nhà trường và bộ môn đã soạn và giảng dạy theo chương trình đào tạo theo chuẩn ABET. Quý phụ huynh, sinh viên quan tâm vui lòng tham khảo ở tập tin đính kèm.

Trân trọng!