Cty CASTA Long Khánh tuyển dụng
Ngày tạo: 23/11/2020 | Lượt xem : 2723 |

Cty CASTA Long Khánh cần tuyển dụng nhân viên vận hành máy, thông tin tuyển dụng theo file đính kèm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 NHAN VIEN VAN HANH MAY.PDF 307.005 KB