KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CƠ ĐIỆN TỬ KOSEN NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngày tạo: 08/10/2020 | Lượt xem : 1484 |

Bắt đầu từ Khoá 2020, Sinh viên ngành Cơ điện tử sẽ được đào tạo theo chuẩn chương trình KOSEN của Nhật Bản. Sau đây gọi là Cơ điện tử KOSEN 2020. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Cơ điện tử KOSEN có cơ hội ưu tiên làm việc cho các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam, có cơ hội học liên thông đại học tại Nhật Bản khi có năng lực tiếng Nhật chuẩn N2.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Brochure CDT Kosen 10- 2020a.pdf 352.469 KB