KIỂM ĐỊNH ABET NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ NĂM 2023
Ngày tạo: 03/11/2023 | Lượt xem : 734 |

Những ngày cuối của tháng 10/2023 (ngày 29-31/10/2023), tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng diễn ra đợt kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức ABET Hoa Kỳ. Sự kiện đánh giá lần này do đoàn đánh giá của uỷ ban ETAC thuộc tổ chức ABET thực hiện với 4 chương trình đào tạo của trường gồm 2 chương trình tái kiểm định là Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử và 2 chương trình đánh giá mới là Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Lạnh.

Đoàn đánh giá ABET tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Đoàn đánh giá ABET tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 

Lợi ích từ kết quả kiểm định ABET

Hoạt động giảng dạy của ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí luôn gắn kết với mục tiêu, chuẩn đầu ra của ABET. Đối tượng thừa hưởng lợi ích từ kết quả kiểm định ABET là sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí. Ở Việt Nam, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET được các công ty hàng đầu ưu tiên săn đón ở các vị trí việc làm tốt; Các trường đại học uy tính ưu tiên xét tuyển liên thông bậc học cao hơn như Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh. Ở ngoài Việt Nam, Sinh viên được các Trường quốc tế có chuẩn ABET ưu tiên tiếp nhận đào tạo chuyển tiếp bậc học cao hơn.

Hành trình xây dựng chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ABET

Chương trình Công Nghệ Kỹ thuật Cơ Khí của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo ABET công nhận đạt chuẩn năm 2018 với chu kỳ dài nhất là 6 năm. Trong 6 năm từ 2018 đến 2023, Khoa Cơ Khí triển khai chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí theo kết quả kiểm định ABET và duy trì các hoạt động thu thập dữ liệu nhằm phục vụ cho các hoạt động phân tích, đánh giá và cải tiến liên tục. Đầu năm 2023, Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí đã hoàn tất hồ sơ, minh chứng để tái kiểm định vào cuối tháng 10/2023.

Hoạt động chuẩn bị cho kiểm định ABET ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí

Các hoạt động của Đoàn đánh giá của Uỷ ban ETAC của tổ chức ABET tại Trường CĐKT Cao Thắng trong tháng 10/2023  

                                                                                                                Khoa Cơ Khí