LỊCH THỰC TẬP BM CKCT T26- T27
Ngày tạo: 08/02/2018 | Lượt xem : 1241 |

LỊCH THỰC TẬP BM CKCT T26- T27

HSSV  xem file đính kèm bên dưới để theo dõi thông tin thực tập của lớp mình. Lớp xuống xưởng lần đầu thì lớp trưởng liên hệ với giáo viên Bộ môn trước khi xuống xưởng. 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 3 - PHAN CA THUC TAP 17 - 18 (T26 - T29).xls 53.76 KB