KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TC CTCK14
Ngày tạo: 08/06/2016 | Lượt xem : 2338 |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TC CTCK14

1. Sinh viên đăng ký theo nhóm 2SV/ đề tài

2. Đề tài TKQTCN có vật thật (khoảng 7 nguyên công trở lên) cho các em tìm trước Thầy Vũ duyệt mẫu

BM. CTCK.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp.pdf 256.224 KB