THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ROBOT TÌM ĐƯỜNG TRONG MÊ CUNG
Ngày tạo: 17/04/2017 | Lượt xem : 4072 |

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG 
 ĐOÀN THANH NIÊN - BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ
                               *****
            Số: 45 -KHLT/BM.CĐT–ĐTN
                                                                                     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2017 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi “ROBOT TÌM ĐƯỜNG TRONG MÊ CUNG” năm 2017

 

I. MỤC ĐÍCH:
Nhằm khích lệ tinh thần yêu thích, ham học hỏi, nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên nói chung và sinh viên yêu thích lĩnh vực ROBOT nói riêng của HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Tạo một sân chơi trí tuệ, sáng tạo phát huy khả năng làm việc nhóm, khả năng ứng dụng vào thực tiễn, tạo phong trào học tập, nghiên cứu sâu rộng trong toàn trường. 

II. ĐĂNG KÝ THAM GIA: 
1. Đối tượng tham gia
- Tất cả HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có đam mê về lập trình (Lưu ý: Robot được ban tổ chức cho mượn sau khi đăng kí tham gia). Trong quá trình Robot sẽ có hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật và báo cáo tiến độ hàng tuần bởi đơn vị tài trợ (Xem lịch trình cuộc thi). 
- Sinh viên đăng kí tham gia theo đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên.
2. Cách thức đăng kí tham gia
- Sinh viên đăng ký tham gia theo đội, mỗi đội tối đa 3 thành viên, chọn ra 1 đội trưởng để liên hệ với ban tổ chức.
- Sinh viên đăng ký bằng cách gửi thông tin đội theo mẫu và đóng lệ phí tại phòng F1.3 cho thầy Hồ Minh Chính (Số điện thoại: 01656031557).
- Lệ phí tham gia: 200.000 đồng/đội (sẽ được trả lại cho các nhóm khi kết thúc cuộc thi và có tham gia vòng loại).
- Thời gian đăng kí: Từ ngày 10/4/2017 đến 1/5/2017. 
 
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ LỊCH TRÌNH CUỘC THI
1. Hình thức tổ chức thi đấu: 
- Vòng loại tổ chức: Tìm ra 8 đội có thành tích thoát khỏi mê cung trong thời gian nhanh nhất cung. 
- Vòng chung kết: Tìm ra 3 đội Nhất, Nhì, Ba trong 8 đội
2. Sản phẩm tham gia cuộc thi: 
Robot (được ban tổ chức cho mượn) có khả năng di chuyển tìm đường đi trong mê cung
3. Sân thi đấu: 

Do ban tổ chức chuẩn bị. Sân thi đấu được biết trước ngày diễn ra thi 2 ngày, với
mỗi vòng thi khác nhau thì kiểu sân sẽ khác nhau và sẽ được bố trí theo độ khó của mỗi
vòng thi.


 

Hình sân thi đấu (tham khảo)


4. Giải thưởng: 
- Một giải nhất: 2.000.000 đồng & Giấy khen của Đoàn trường.
- Một giải nhì: 1.500.000 đồng & Giấy khen của Đoàn trường.
- Một giải ba: 1.000.000 đồng & Giấy khen của Đoàn trường.
- Các đội tham gia cuộc thi nhưng không đạt giải sẽ được cấp “Giấy chứng nhận” của Đoàn trường

IV. LUẬT THI ĐẤU 
Robot tự động tìm đường thoát khỏi mê cung, đội thắng là đội có thời gian hoàn 
thành việc thoát khỏi mê cung ngắn hơn. 
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Thành lập Ban chỉ đạo. 

 1. Thầy Nguyễn Phùng Tấn – Trưởng Khoa Cơ Khí   Trưởng ban.
 2. Thầy Nguyễn Ngọc Thông – P. Trưởng BM Cơ điện tử Phó ban.

2. Ban tổ chức 

 1. Thầy Lê Hiếu Để – Bí thư Đoàn trường   Trưởng ban.
 2. Thầy Nguyễn Ngọc Thông – P. Trưởng BM. Cơ điện tử Phó ban.
 3. Thầy Hồ Minh Chính – GV BM. Cơ điện tử   Phó ban.
 4. Thầy Dương Văn Ba – GV Cơ Khí, Bí thư Chi đoàn  Thành viên.
 5. Thầy Tống Thành Hậu – Phòng CTCT HSSV   Thành viên.
 6. Cô Nguyễn Thị Thanh – GV BM. Cơ điện tử   Thành viên.
 7. Thầy Nguyễn Mậu Tuấn Vương – GV BM. Cơ điện tử Thành viên.
 8. Thầy Phạm Văn Nghĩa – GV BM. Cơ điện tử   Thành viên. 

3. Ban trọng tài    

 1. Thầy Nguyễn Mậu Tuấn Vương – GV BM. Cơ điện tử Trưởng ban.
 2. Thầy Hồ Minh Chính – GV BM. Cơ điện tử   Phó ban. 

4. Tiến độ thực hiện 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Ngày 07/04/2016 Lập kế hoạch, trình Giám hiệu duyệt
2 Từ 10/4/2017 Triển khai đến các lớp, HSSV. Nhận danh sách đăng ký từ các đội
3 Ngày 20/4/2017 Trưng bày mê cung và Robot
4 Ngày 23/4/2017 Tổ chức buổi giới thiệu, phổ biến luật chơi
5 Ngày 1/5/2017 Chốt danh sách các đội tham gia
6 Từ ngày 1/5/2017 - 1/7/2017 Các đội dự thi báo cáo tiến độ hàng tuần cho Ban 
tổ chức
7 Ngày 2/7/2017 Cho các đội thử sân
8 Ngày 4/7/2017 Diễn ra vòng loại
9 Ngày 4/7/2017 Diễn ra vòng chung kết 

 

TM. KHOA CƠ KHÍ                                                                              TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
TRƯỞNG KHOA                                                                                                  BÍ THƯ

       (Đã ký)                                                                                                           (Đã ký) 
Nguyễn Phùng Tấn                                                                                           Lê Hiếu Để

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 file dang ki Robot tim duong me cung.doc 41.984 KB