CHYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Ngày tạo: 17/03/2017 | Lượt xem : 2243 |

CHYỂN GIAO CÔNG NGHỆ


              Từ ngày 07-09/3/2017, tập đoàn EMCO (Áo) đã cử chuyên gia người Đức đến trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng chuyển giao công nghệ về lắp đặt, vận hành, điều khiển, xử lý, bảo trì máy tiện-phay cho giảng viên khoa Cơ khí.

               Ông Loos Wolfgang chuyên gia EMCO (người đeo ba-lô) và các giảng viên khoa Cơ khí.

               Ông Loos Wolfgang làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Kiểm tra và xác định các thông số máy, lập biên bản xác nhận từng máy và bàn giao cho phía Việt Nam - Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Khoa Cơ khí.