CHUẨN ĐẦU RA
Ngày tạo: 05/01/2018 | Lượt xem : 1992 |

CHUẨN ĐẦU RA

            Đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kỹ thuật có trình độ văn hóa kỹ thuật và năng lực thực hành bậc cao đẳng, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sản xuất. Các kỹ thuật viên Cao đẳng tương lai ngành Công nghệ Cơ – điện tử có khả năng:

1.1. Về kiến thức: Có những kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp.

- Nắm vững kiến thức về thiết bị cơ khí, nguyên lý cắt, công nghệ gá, biết sử dụng các bảo quản các loại thiết bị cơ khí trong các phân xưởng.

- Nắm vững kiến thức về sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị cơ điện tử và có khả năng tổ chức chỉ đạo hoặc trực tiếp sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị cơ điện tử.

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ kỹ thuật cao như điều khiển tự động bằng khí nén-thủy lực, điện – điện tử. Biết sử dụng máy tính để vẽ kỹ thuật, lập trình cơ bản, biết ứng dụng CAD/CAM. Có kỹ năng vận hành các máy điều khiển bằng kỹ thuật số CNC.

- Có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực: cơ ứng dụng, công nghệ điện - điện tử, công nghệ thông tin – vi xử lý và điều khiển số.

1.2. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỹ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, tha thiết yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ toàn diện.

    Biết lắp đặt, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ - điện tử. Biết xử lý kỹ thuật trong phạm vi cụm và bộ phận. Có khả năng tham gia các chương trình dự án cải tạo, nâng cấp, nghiên cứu phát triển công nghệ các trang thiết bị kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm.

1.3. Về khả năng công tác:Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Cơ điện tử có phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của  thực tiễn đất nước; có thể làm việc tại các  cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu.