CHUẨN ĐẦU RA:
Ngày tạo: 05/01/2018 | Lượt xem : 1129 |

CHUẨN ĐẦU RA:

 Kiến thức

- Có kiến thức giáo dục quốc phòng, Có hiểu biết cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – LêNin, nội dung cơ bản và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản về đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có kiến thức tin học cơ bản (Tin học A, Autocad)và tiếng anh trình độ A

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy gia công kim loại.

- Có khả năng trình bày, phát hiện, lựa chọn và ứng dụng tốt công nghệ sửa chữa, khai thác các thiết bị cơ khí

- Có phương pháp tổ chức, quản lý và trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn .

- Tính toán được các cơ cấu và chi tiết máy đơn giản.

Kỹ năng

- Vận hành được các máy cắt gọt kim loại truyền thống và máy CNC thông dụng để gia công chi tiết .

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm thông dụng trong ngành cơ khí

- Sửa chữa các cơ cấu điển hình trong máy cắt kim loại

- Lập và thực hiện được quy trình tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh,  chạy thử thiết bị cơ khí.

Thái độ

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh;

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp xã hội.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-Trực tiếp vận hành một số thiết bị cơ khí, tham gia lắp đặt và thi công, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, bảo trì, sủa chữa các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc ở các cơ quan quản lý, kinh doanh hoặc có liên quan đến lĩnh vực sửa chữa và bảo trì thiết bị cơ khí.

 Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

- Được học liên thông lên đại học theo quy định của bộ giáo dục