Tin tức
Hội thi học sinh giỏi nghề hàn

Ngày: 18-04-2017 | Lượt xem: 501

Tập thể giảng viên khoa Cơ khí và sinh viên Cao đẳng nghề HÀN khóa 15 tham dự hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 9 năm 2017, tại Hội đồng thi số 4 - Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

CHYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ngày: 17-03-2017 | Lượt xem: 567

1
Trang: 1 / 1