Tuyển dụng
Công ty Nidec Sankyo VN tuyển dụng

Ngày: 11-05-2017 | Lượt xem: 222

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÍ

Ngày: 29-04-2017 | Lượt xem: 173

Công Ty TNHH SX TM Cơ Khí Hồng Ký là đơn vị sàn xuất MÁY BIẾN THẾ HÀN - MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TIG/MIG/INVERTER - MÁY CẮT PLASMA - ĐỘNG CƠ ĐIỆN (MOTOR) - MÁY KHOAN VÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam.

1 2 > >|
Trang: 1 / 2