CHIÊU SINH LỚP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 3D TRONG THIẾT KẾ CƠ KHÍ BẰNG SOLIDWOKS
Ngày tạo: 16/11/2023 | Lượt xem : 428 |

Bộ môn Chế Tạo Cơ Khí hiện đang tổ chức giảng dạy đạo tạo và cấp chứng chỉ cho học viên tham gia lớp đào tạo về "ỨNG DỤNG PHẦN MỀM 3D TRONG THIẾT KẾ CƠ KHÍ BẰNG SOLIDWOKS". Các bạn sinh viên trong, hoặc ngoài nhà trường có nhu cầu đăng ký theo đường link bên dưới.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fkzCpIpKEyVkWt9sFG2PYO84PmmLhW0t5xARRrtuPfA/edit#gid=0