LỊCH THỰC TẬP BM- CƠ ĐIỆN TỬ TUẦN 38-41
Ngày tạo: 18/05/2018 | Lượt xem : 626 |

Sinh viên download file đính kèm bên dưới để xem lịch và thực hiện. Lưu ý các lớp xuống xưởng lần đầu, lớp trưởng liên hệ với giáo viên bộ môn để biết các thông tin về việc chia lớp trước khí xuống xưởng thực tập! 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 LICH TH TUAN (CDT) 38-41.xlsx 41.616 KB