Thông báo

Tuyển dụng

Đào tạo | Thời khoá biểu | Lịch TH BM.CĐT | Lịch TH BM.CTCK | Lịch TH BM.SCCK | TKB Học kỳ Phụ

Đào tạo ngắn hạn | Thi nâng bậc

Trên thị trường thiết kế, lập trình, gia công cơ khí hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới Creo Parametric (Pro/E) đang đóng vai trò to lớn trong...
  • KẾT QUẢ THI NÂNG BẬC NGHỀ HÀN - 10-04-2017
  • Mở lớp PLC Cơ bản, Nâng cao 2017 - 29-03-2017
  • KHAI GIẢNG LỚP CNC CƠ BẢN: (2016) - 03-07-2016
  • THÔNG BÁO MỞ LỚP CNC CĂN BẢN - 12-11-2015
  • Đề thi Đáp án

    ABET