ĐIỂM TỔNG KẾT L1 MÔN HỌC CN CTM 2, LỚP CĐ CK 15B

ĐIỂM TỔNG KẾT L1 MÔN HỌC CN CTM 2, LỚP CĐ CK 15B

Sinh viên có thắc mắc về điểm số, liên hệ với giáo viên bộ môn trứoc ngày 13/01/2018.

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 diem thi cnctm 2.pdf 90.904 KB