THÔNG BÁO MỞ LỚP HÀN ĐIỆN 3G
Người đăng: | Ngày tạo: 12/07/2015 | Lượt xem: 3549 |

THÔNG BÁO MỞ LỚP HÀN ĐIỆN 3G

Căn cứ vào đề xuất đã được duyệt của Hiệu trưởng Trường CĐKT Cao Thắng;

Căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp, học viên từ bên ngoài và HSSV đang theo học tại trường muốn học nâng cao.

Nay Khoa Cơ Khí thông báo đến toàn thể học viên từ các doanh nghiệp và học sinh sinh viên đang theo học tại trường CĐKT Cao Thắng kế hoạch mở lớp hàn điện cơ bản 3G do nhóm giáo viên nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

*  Về chế độ học phí, số lượng học viên và chương trình đào tạo: 

- Học viên sẽ đăng ký tại văn phòng Khoa Cơ Khí ( gặp Thầy Quốc Văn) của trường CĐKT Cao Thắng để đăng ký và đóng học phí quy định như sau:

STT

Nội dung đào tạo

Học phí

Đối tượng

Ghi chú

1

Hàn điện 3G

72 tiết

 

1.500.000

HSSV cao thắng

Khoa sẽ mở lớp nếu lượng học viên đăng ký từ 12 đến 15 học viên.

2

 

1.700.000

Học viên từ bên ngoài

 

- Học cách buổi, khóa học kết thúc sau 6 tuần

Ghi chú

Học viên phải tự trang bị phôi liệu, que hàn và thiết bị hỗ trợ khác khi thực tập theo quy định của chương trình đào tạo.

Tài liệu hướng dẫn lý thuyết và bài tập thực hành sẽ được giáo viên giảng dạy cung cấp.

Khoa sẽ mở lớp nếu số lượng học viên đăng ký đủ số lượng từ 12 đến 15 học viên

• Về phương pháp đánh giá và chuyển đổi điểm tương đương:

- Học viên sẽ được kiểm tra đánh giá định kỳ theo chương trình đào tạo và nếu điểm tổng kết toàn khóa đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ “Hàn điện 3G” của trường CĐKT Cao Thắng. 

- Đối với HSSV có được chứng chỉ “Hàn Điện 3G” của trường CĐKT Cao Thắng và có nhu cầu chuyển điểm thì sẽ được chuyển điểm tương đương với học phần Hàn điện cơ bản trong chương trình đào tạo chính khóa và điểm chuyển đổi tương đương bằng với điểm tổng kết lớp “Hàn điện 3G”.

Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng liên hệ Thầy: Nguyễn Quốc Văn, Khoa Cơ Khí, Trường CĐKT Cao Thắng, ĐT: 0907797139