Đề thi và đáp án môn Dao cắt 2 hệ Trung cấp 2016

Đề thi và đáp án môn Dao cắt 2, hệ trung cấp 2016 , thi tuần 18 năm 2017-2018. Sinh viên vui lòng tải tập tin đính kèm

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TC16-02.pdf 495.472 KB
2 TC16-01.pdf 425.368 KB