ĐIỂM THI LẠI MÔN CN CTM2 (CĐCK 14C) VÀ MÔN CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIÊN TIẾN (CĐCK 14B)

Công nghệ chế tạo máy.pdf

 

Các em download file đính kèm bên dứoi xem điêm.

Mọi thắc mắc về điểm số liên hệ thầy Thạch 0982702591 ( từ 8h00 AM - 4h30 PM) Trước ngày thứ 2 (20/06/2016)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Phương pháp gia công tiên tiến.pdf 76.813 KB
2 Công nghệ chế tạo máy.pdf 87.21 KB